سرگرمی

زیاد پیش میاد که آدم حوصلش سر میره و دنبال یه چیزی میگرده که سرگرم بشه.
توی این دسته از دسته بندی های ویرگولشاپ که شامل بازی های فکری ، اسباب بازی و وسایل شعبده بازی هستش میتونید برای سرگرمی خودتون توی اوغات فراغت یکم وسیله بخرین.